The Studio

Pastor & Associats és una empresa familiar de Manresa. Un despatx d’arquitectura que ha adquirit una gran experiencia en obra nova, rehabilitació i urbanisme durant més de 30 anys. Les noves generacions obren una nova era aportant noves perspectives i introduint conceptes innovadors combinats amb noves formes y eines de treball, sempre mantenint el nostre estándar de qualitat, el que significa entendre la influencia positiva del bon disseny i la responsabilitat de construir sobre el passat, en el present i pel futur. Actualment hem internacionalitzat la nostra pràctica professional, enriquint el nostre coneixament sobre processos i mètodes de treball i incorporant nous professionals, socis i contrastos culturals com a part inseparable del nostre dia a dia.
Pastor & Associats es una empresa familiar de Barcelona. Un despacho de arquitectura que ha adquirido una gran experiencia en interiorismo, obra nueva, rehabilitación y urbanismo durante más de 30 años. Las nuevas generaciones abren una nueva era aportando nuevas perspectivas e introduciendo nuevos conceptos innovadores, combinados con nuevas formas y herramientas de trabajo, siempre manteniendo nuestro estándar de calidad, lo que significa entender la influencia positiva del buen diseño y la responsabilidad de construir sobre el pasado, en el presente y para el futuro. Actualmente hemos internacionalizado nuestra práctica profesional, enriqueciendo nuestro conocimiento sobre procesos y métodos de trabajo e incorporando nuevos profesionales, socios y contrastes culturales como parte inseparable de nuestro dia a dia.
Pastor & Associats is a family business from Manresa (Barcelona) which architecture studio has acquired a wide experience in interior design, new buildings, refurbishments and urban design for more than 30 years. New generations coming trought are opening a new era offering new innovative perspectives combined with new ways and tools to develop our work, always keeping our standard of quality, which means understanding the positive influence of good design and the responsibility of building on the past, in the present, for the future. We are currently developing our practice abroad, enriching our knowledge about building processes and methods and involving other professionals, partners and cultural contrasts as an inseparable part of the process.

01_Josep Lluis Pastor Solernou

02_Carles Pastor Foz

03_Xavier Pastor Foz

THE STUDIO ME

06_Paquita Estrada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s